DOCUMENTACIÓ MENJADOR

ARXIUS:

Descarrega aquí: PLA DE FUNCIONAMENT DEL MENJADOR

Descarrega aquí: NORMATIVA MENJADOR

Descarrega aquí: FITXA INSCRIPCIÓ MENJADOR

NORMATIVA FUNCIONAMENT DEL MENJADOR

 • Tots els/les alumnes mantindran l’ordre en el menjador i en els espais assignats. En cap moment són permesos els crits, baralles i corredisses.
 • Els nens/es s’hauran de col·locar a les taules en el lloc acordat amb els monitors/es i no els és permès circular lliurement pel menjador.
 • En cap cas els alumnes poden jugar o fer malbé el menjar.
 • Cal respectar el material i el mobiliari que s’utilitza.
 • En cas de necessitar alguna cosa, ho faran de manera ordenada i esperant en calma la presència dels monitors. En cap moment estan justificats els crits ni els moviment violents.
 • Quan un alumne/a acabi de dinar, ha d’esperar que el monitor/a l’autoritzi a aixecar-se per canviar d’activitat.
 • Els alumnes seran els encarregats de recollir la taula i mantenir el seu espai net. Els alumnes de 4t, 5è i 6è col·laboraran en la neteja del menjador.
 • Mentre els alumnes esperen per entrar al menjador o després de dinar podran fer ús de la biblioteca. La biblioteca és un espai de treball i s’han de respectar les pròpies normes de la b Si quan acaben l’activitat decideixen sortir ja no hi podran tornar a entrar.
 • Durant les estones lliures els alumnes podran sortir a jugar al pati o a la zona indicada pels monitors/es i sempre atenent les ordres que aquests/es els donin.

FALTES

El servei de menjador diferencia 3 tipus de faltes:

Falta lleu:

 • No complir alguna de les normes generals del menjador.
 • Desobeir les indicacions que pugui determinar cada monitor/a al seu grup en funció de la normativa.

Falta greu:

 • Tenir una actitud de falta de respecte amb els monitors/es o companys/es.
 • Alterar l’ordre i la convivència del grup en qualsevol activitat.
 • Deteriorar de manera deliberada el material utilitzat en el menjador.
 • Qualsevol falta lleu reincident.

Falta molt greu:

 • Actuar o incitar a actuacions perjudicials per a la salut.
 • La sortida del recinte escolar sense l’autorització corresponent.
 • Agressió física o amenaces contra els monitors/es o companys/es.
 • Destruir de forma greu i intencionada les dependències del centre, de material i objectes de membres de la comunitat educativa.

SANCIONS

3  FALTES LLEUS són 1 FALTA GREU i es comunicarà mitjançant una nota a la família.

Quan un alumne/a tingui 2 FALTES GREUS  es trucarà a la família.

Si un alumne/a acumula 3 FALTES GREUS es quedarà sense poder utilitzar el servei de menjador durant 3 dies.

En el cas d’una FALTA MOLT GREU es pot arribar a perdre el dret a utilitzar el menjador de forma permanent.

———————————————————————

FUNCIONAMENT DEL SERVEI DE MENJADOR

PREU MENÚ:

ALUMNES FIXES (Es queden 3, 4 o 5 dies a la setmana): 5,80€

ALUMNES ESPORÀDICS (Es queden 1 o 2 dies a la setmana): 6,00 €

PAGAMENT DEL MENJADOR PER DOMICILIACIÓ BANCÀRIA:

 • Totes les famílies que facin ús del menjador de forma regular (2, 3, 4 o 5 dies a la setmana) cal que omplin la fitxa d’inscripció al menjador amb la domiciliació bancària i la lliurin degudament complimentada fins el 16 de setembre  de 9 a 9:30h a la Concepció, que trobareu a la consergeria de l’escola.
 • Entre l’1 i el 6 de cada mes es cobrarà, anticipadament, el rebut mensual. L’import es calcularà en funció dels dies hàbils del mes.
 • Absències: S’abonaran tots els dies d’absència, sempre i quan es comuniqui a l’escola abans de les 9:45 del matí del primer dia. També s’abonaran els dies d’absència justificats per actes que organitza l’escola, com ara les excursions. Els abonaments es descomptaran en els rebuts del mes següent.
 • Impagats: En cas de devolució d’un rebut, es donarà un termini de 5 dies per a la seva regularització. Les despeses de devolució aniran a càrrec de la família. El pagament del rebut més les despeses de devolució es podran fer efectius a la Lídia, els dies i hores de la venda de tiquets, a la consergeria de l’Escola. En cas de no poder justificar la regularització de l’impagat en el termini indicat, l’alumne no podrà continuar fent ús del servei de menjador.

COMPRA DE TIQUETS DE MENJADOR:

 • Els alumnes que vulguin utilitzar el servei de menjador de forma esporàdica cal que presentin el tiquet (degudament segellat) de 9:00 a 9:15 hores al seu tutor. Els tiquets es vendran a consergeriaPreu tiquet: 6,00€
 • HORARI DE VENDA DE TIQUETS A CONSERGERIA:

               DIMARTS I DIJOUS …………….de 8:50 a 9:30

               DIMARTS …………………………..de 16:30 a 17:00

 • Aquests tiquets seran vàlids tot el curs 2016-2017 (els que restin sense ser gastats a final de curs seran abonats).

 Els divendres de 3 a 4 de la tarda la coordinadora del menjador us pot atendre per qualsevol informació/aclariment que vulgueu. CAL CONCERTAR LA VISITA PRÈVIAMENT.