DOCUMENTACIÓ MENJADOR

ARXIUS:

Descarrega aquí:  FUNCIONAMENT MENJADOR 2018/19

Descarrega aquí:  NORMATIVA MENJADOR 2018/19

Descarrega aquí: FITXA INSCRIPCIÓ MENJADOR 2018/2019

NORMATIVA FUNCIONAMENT DEL MENJADOR

 • Tots els/les alumnes mantindran l’ordre en el menjador i en els espais assignats. En cap moment són permesos els crits, baralles i corredisses.
 • Els nens/es s’hauran de col·locar a les taules en el lloc acordat amb els monitors/es i no els és permès circular lliurement pel menjador.
 • En cap cas els alumnes poden jugar o fer malbé el menjar.
 • Cal respectar el material i el mobiliari que s’utilitza.
 • En cas de necessitar alguna cosa, ho faran de manera ordenada i esperant en calma la presència dels monitors. En cap moment estan justificats els crits ni els moviment violents.
 • Quan un alumne/a acabi de dinar, ha d’esperar que el monitor/a l’autoritzi a aixecar-se per canviar d’activitat.
 • Els alumnes seran els encarregats de recollir la taula i mantenir el seu espai net. Els alumnes de 4t, 5è i 6è col·laboraran en la neteja del menjador.
 • Mentre els alumnes esperen per entrar al menjador o després de dinar podran fer ús de la biblioteca. La biblioteca és un espai de treball i s’han de respectar les pròpies normes de la biblioteca. Si quan acaben l’activitat decideixen sortir ja no hi podran tornar a entrar.
 • Durant les estones lliures els alumnes podran sortir a jugar al pati o a la zona indicada pels monitors/es i sempre atenent les ordres que aquests/es els donin.

FALTES

El servei de menjador diferencia 3 tipus de faltes:

Falta lleu:

 • No complir alguna de les normes generals del menjador.
 • Desobeir les indicacions que pugui determinar cada monitor/a al seu grup en funció de la normativa.

Falta greu:

 • Tenir una actitud de falta de respecte amb els monitors/es o companys/es.
 • Alterar l’ordre i la convivència del grup en qualsevol activitat.
 • Deteriorar de manera deliberada el material utilitzat en el menjador.
 • Qualsevol falta lleu reincident.

Falta molt greu:

 • Actuar o incitar a actuacions perjudicials per a la salut.
 • La sortida del recinte escolar sense l’autorització corresponent.
 • Agressió física o amenaces contra els monitors/es o companys/es.
 • Destruir de forma greu i intencionada les dependències del centre, de material i objectes de membres de la comunitat educativa.

SANCIONS

3  FALTES LLEUS són 1 FALTA GREU i es comunicarà mitjançant una nota a la família.

Quan un alumne/a tingui 2 FALTES GREUS  es trucarà a la família.

Si un alumne/a acumula 3 FALTES GREUS es quedarà sense poder utilitzar el servei de menjador durant 3 dies.

En el cas d’una FALTA MOLT GREU es pot arribar a perdre el dret a utilitzar el menjador de forma permanent.

———————————————————————

FUNCIONAMENT DEL SERVEI DE MENJADOR – 2018/2019

PREU MENÚ:

ALUMNES FIXES (Es queden 3, 4 o 5 dies a la setmana): 6,00€

ALUMNES ESPORÀDICS (Es queden 1 o 2 dies a la setmana): 6,20 €

PAGAMENT DEL MENJADOR PER DOMICILIACIÓ BANCÀRIA:

 • Totes les famílies que facin ús del menjador de forma regular (2, 3, 4 o 5 dies a la setmana) cal que omplin la fitxa d’inscripció al menjador i la portin degudament complimentada el dimarts 4 de setembre de 19 a 21h  a la consergeria de l’escola.
 • Entre l’1 i el 6 de cada mes es cobrarà, anticipadament, el rebut mensual. L’import es calcularà en funció dels dies hàbils del mes.
 • Absències:  Totes les absències justificades seran abonades.
 • Impagats: En cas de devolució d’un rebut, es donarà un termini de 5 dies per a la seva regularització. Les despeses de devolució aniran a càrrec de la família. El pagament del rebut més les despeses de devolució es podran fer efectius a la Lídia, els dies i hores de la venda de tiquets, a la consergeria de l’Escola. En cas de no poder justificar la regularització de l’impagat en el termini indicat, l’alumne no podrà continuar fent ús del servei de menjador.
 • Per poder fer la inscripció al menjador cal haver pagat totes les quotes de menjador del curs anterior.
 • Si durant el curs hi ha un canvi en el dies que de forma regular els alumnes es queden al menjador cal comunicar-ho a l’AMPA.

COMPRA DE TIQUETS DE MENJADOR:

 • Els alumnes que vulguin utilitzar el servei de menjador de forma esporàdica cal que presentin el tiquet (degudament segellat) de 9:00 a 9:15 hores al seu tutor. Els tiquets es vendran a consergeriaPreu tiquet: 6,20€
 • HORARI DE VENDA DE TIQUETS A CONSERGERIA:

               DIMARTS I DIJOUS …………….de 8:50 a 9:30

               DIMARTS …………………………..de 16:30 a 17:00

 • Aquests tiquets seran vàlids tot el curs 2018-2019 (els que restin sense ser gastats a final de curs seran abonats).
 • Sense el tiquet de menjador els alumnes no es podran quedar a dinar.

 Els divendres de 3 a 4 de la tarda la coordinadora del menjador us pot atendre per qualsevol informació/aclariment que vulgueu. CAL CONCERTAR LA VISITA PRÈVIAMENT.

 

Anuncis