CASALET TARDES DEL MES DE JUNY

L’AMPA del Pla de l’Ametller organitza un casal a les tardes del mes de juny, durant els dies que es fa la jornada intensiva.

Lloc: Escola Pla de l’Ametller
Dates: Del 10 al 21 de juny
Horari: 15:00h a 17:00h

Preu Soci:  55 €/tot el Casal             Dia esporàdic: 6 €/dia
Preu no Soci:  65 €/tot el Casal        Dia esporàdic: 7 €/dia

*5% de descompte a famílies monoparentals i famílies nombroses,  cal portar acreditació

Inscripcions:  Del  20 al 24 de maig de  9:00 a 10:00h i 16:30h a 17:00h a la consergeria de l’escola amb la Conce.

Cal portar:

  • fotocòpia de la targeta sanitària de l’alumne/a
  • Autorització signada de la familia
  • Si s’escau, acreditació família numerosa

Organitza AMPA de l’Escola Pla de l’Ametller

Descarrega: AUTORITZACIÓ PER SIGNAR

 

CASALET TARDES DEL MES DE JUNY

L’AMPA del Pla de l’Ametller organitza un casal a les tardes del mes de juny, durant els dies que es fa la jornada intensiva.

 

Lloc: Escola Pla de l’Ametller
Dates: Del 5 al 22 de juny
Horari: 15:00h a 17:00h

Preu Soci:  75 €/tot el Casal             Dia esporàdic: 6 €/dia
Preu no Soci:  90 €/tot el Casal        Dia esporàdic: 7 €/dia

*5% de descompte a famílies monoparentals i famílies nombroses,  cal portar acreditació

Inscripcions:  Del  21 al 25 de maig de 16:30h a 17:00h a la consergeria de l’escola amb la Conce.

Cal portar:

  • fotocòpia de la targeta sanitària de l’alumne/a
  • Autorització signada de la familia
  • Si s’escau, acreditació família numerosa

Organitza AMPA de l’Escola Pla de l’Ametller

Descarrega: AUTORITZACIÓ PER SIGNAR