ACOLLIDA I CASALET

FUNCIONAMENT SERVEI D’ACOLLIDA I CASALET TARDA (2019-2020)

  DE DILLUNS A DIVENDRES
ACOLLIDA MATÍ

(Alumnes de P3 – 6é)

 • Horari de 7:45h- 9:00h
 • Alumnes eventuals el preu és de 2€/dia
 • Alumnes fixes (cal inscripció prèvia)
 • Els mesos d’octubre, novembre, gener, febrer, març, abril i maig la quota mensual serà de 30€
 • Els mesos de setembre, desembre i juny la quota mensual serà de 20€
 • Horari de 8:30h-9:00h
 • 1€/dia
CASALET DE TARDA

(Alumnes de P3 – 6é)

 • Horari de 16:30h- 17:30h
 • Casalet de Tarda al menjador de l’escola
 • Alumnes eventuals el preu és de 2€/dia
 • Alumnes fixes (cal inscripció prèvia)
 • Els mesos d’octubre, novembre, gener, febrer, març, abril i maig la quota mensual serà de 30€
 • Els mesos de setembre, desembre i juny la quota mensual serà de 20€

 

 • El pagament d’aquestes activitats dels alumnes eventuals es farà en efectiu el mateix dia i directament a les monitores.
 • El pagament d’aquestes activitats dels alumnes fix amb l’inscripció prèvia es passarà rebut bancari.
 • El servei de casalet de tarda només es portarà a terme si s’arriba a un mínim de mitjana de 5 nens/es cada dia. A finals d’octubre l’AMPA revisarà el servei i si no s’arriba a aquest mínim es reserva el dret d’anul·lar el servei.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

Fulla inscripció acollida matinal i casalet

Carta SEPA Ampa

LOPD Ampa